Haberler

  • 31 Tem

    31.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması

    31.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması ile; Birlikte Hareket Eden Pay Sahiplerimizin Hakim Ortak Konumunu Kazanmaları, Satma ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkında bilgi verilmiştir.

31/07/2017 tarihinde Şirketimizin %99,24 pay/oy oranına sahip gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri adına Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamasında; Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde 31/07/2017 tarihi itibariyle birlikte hareket eden pay sahipleri olarak toplam pay/oy oranının %99.24' üne ulaşıldıklarını, hakim ortak konumunun kazanılması ile (II-27.2) "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" uyarınca satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkı birlikte hareket eden pay sahipleri olarak kullanılabilir hale geldiği ve 31/07/2017 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde (31/07/2017- 31/10/2017 döneminde), diğer ortakların, Şirkette sahip oldukları paylarını hakim ortaklara satma hakları doğduğu açıklanmıştır.
Anasayfa | Diğer haberler