Haberler

 • 8 Eyl

  08.09.2017 Değerleme Raporu ve Satma Hakkına İlişkin Açıklama

  Değerleme Raporu ve Satma Hakkına İlişkin Açıklama

09.08.2017 günü Şirketimize ulaşan satma hakkı kullanım talebini müteakip Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde Şirketimiz ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında değerleme hizmeti almak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan ve 08.09.2017 tarihinde Şirketimize iletilen Değerleme Raporunda, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 TL nominal bedelli pay bedeli 4,39 TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ'in 7. Maddesi uyarınca bedelinin tespitine ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun satma hakkı bedelini gösteren özet kısmı ekte verilmiştir.


Tebliğ'e göre, satma hakkının kullanımına ilişkin olarak adil bedelin belirlenmesinde esas alınacak bedeller; hakim ortak konumunun kazanıldığı 31/07/2017 tarihinden önceki;

 

 1. 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:              3,86 TL,
 2. Son 6 ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:           3,80 TL,
 3. Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:         3,76 TL,
 4. Son 5 yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması:             5,27 TL ve
 5. Değerleme Raporunda belirlenen fiyat                                                                   4,39 TL

 

 

olup, satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel, bu beş fiyatın içinde en yüksek bedel olan 5.27 TL olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;

satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin en geç 31.10.2017 tarihi saat 17:00'ye kadar açıklamanın ekinde yer alan (ayrıca www.asilcelik.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri menüsünden ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden indirilebilecek) formu eksiksiz doldurup imzalayarak kendi aracı kurumları vasıtasıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ ne teslim etmeleri,


Sahip oldukları payları ekte yer alan formda belirtilen Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu amaca tahsis edilmiş ilgili kıymet hesabına  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığı ile virmanlamaları gerekmektedir.


Satma hakkını kullanabilmesi için ilgili pay sahibinin başvuru tarihi itibarıyla Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de sahip oldukları payların tamamı için kullanmaları gerekmektedir. Satışa konu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.

 

Satma hakkının kullanımının bitiş tarihi olan en geç 31.10.2017 saat 17:00'ye kadar söz konusu formun Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ ne teslim edilmiş ve virman işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.


Başvurular 31.10.2017 tarihine kadar her iş günü Türkiye saati ile saat 17:00'a kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra alınan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır. Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedel ödemeleri aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

 

 • Ortaklık/ Aracı Kurum, yatırımcıların ASCEL paylarına ilişkin satma hakkı taleplerini 3 iş günlük süre içinde hakim ortaklara bildirir.

 

 • Hakim ortaklar en geç 3 iş günü içinde pay bedellerini Ortaklık /Aracı kurum yatırır.

 

 

 • En geç 2. iş günü pay bedelleri ortaklık/ Aracı Kurum tarafından yatırımcılara ödenir.

Satma hakkının kullanımına ilişkin sürenin sona ermesini takiben, Şirketimiz ve Hakim Ortaklarımız, satma hakkını kullanmamış olan pay sahiplerinin Tebliğ uyarınca ortaklıktan çıkarılması işlemlerini gerçekleştirecektir.


Ortaklıktan çıkarma, hakim ortak konumunun kazanıldığı ve kamuya ilk açıklamanın yapıldığı tarih olan 31/07/2017 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal bedelli ASCEL payı için 3,86 TL  esas alınarak yapılacaktır.


Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Anasayfa | Diğer haberler