Haberler

  • 15 Nis

    GENEL KURUL ÇALISMA ESAS VE USÜLLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

15 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve Türk Ticaret Kanununun  419. ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış iç yönergenin ekte verilen  şekilde kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İÇ YÖNERGE

Anasayfa | Diğer haberler