Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Hakkında

15.03.2018

II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında, Şirketimizce yapılması gerekli tüm işlemler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun olarak tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ'inin 5. Maddesinin 10. fıkrası uyarınca kaydileştirilme işlemlerini yapmayan kişilerin ortaklıktan çıkarma bedeline ait bakiye tutar TAKASBANK nezdindeki bloke hesaba yatırılmıştır.

Hak sahipleri, 16.02.2021 tarihine kadar Şirketimiz ile irtibata geçerek, kaydileştirmedikleri paylarının ortaklıktan çıkarma bedellerini TAKASBANK nezdindeki bloke hesaptan kendilerine ödenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Hak sahiplerinin 0 262 781 60 42 no’ lu telefondan Şirketimiz Finansman Sorumlusu Gülcan Cengiz ile irtibata geçerek randevu almaları;                                                                                                                              

  • Sahip oldukları Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senetlerini şirketimize teslim etmeleri,
  • Ortaklıktan Çıkarma Bedeli Talep Formu ‘ nu imzalamaları,
  • Ortaklıktan Çıkarma Bedelinin Alınması İçin Hisse Senedi Teslim Beyanı ‘ nı imzalamaları,
  • Kimlik tespitini yapmaya elverişli belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri gerekmektedir.