SERMAYE YAPISI

Şirketimizin, kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanı 750.000.000 TL olup ödenmiş sermayemiz 180.082.302 TL’dir.

SERMAYE DAĞILIMI

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yazıcı-Güriş-Parsan Ortak Girişim Grubu tarafından satın alınmıştır. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

SERMAYE DAĞILIMIPAY ORANI
Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.20,13%
Güriş İnşaat ve Müh. A.Ş.19,50%
Diler Demir Çelik A.Ş.17,50%
Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş.15,66%
Güriş Holding A.Ş.4,88%
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.5,49%
Fatma Tuba Yazıcı5,76%
Ömer Mustafa Yazıcı3,69%
Samim Yazıcı3,69%
Eren Sami Yazıcı3,69%
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı0,001%

YÖNETİM KURULU

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye