İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretim ve hizmet süreçlerinin her aşamasında;

  • Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işletme içerisinde bulunan herkesin korunması amacı ile, tüm yasal mevzuat ve sistematik şartları yerine getirmek,
  • İş Güvenliğine ilişkin şartları sürekli iyileştirmek,
  • Temel Hedef olan 'sıfır' iş kazası hedefini yakalamak,
  • Tüm sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük, yasa ve yönetmelikleri yakından izleyerek bağlı kalmak,
  • Tedarikçilerimizi iş sağlığı ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,
  • Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak,
  • Makine araç, cihaz ve malzeme hareketleri gibi üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmek,
  • Çalışma ortamından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirmek, sağlık aktivitelerini planlamak ve sağlıklı çalışma şartları yaratmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler planlamak ve devreye almak önde gelen hedeflerimizdir.

BELGELERİMİZ