KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

Aşağıdaki ikonlara tıklayarak Kalite Sertifikalarımızı görüntüleyebilirsiniz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Küreselleşmenin ve yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı dünyamızda, ürünlerini dünyanın önde gelen firmalarına pazarlayabilen ve sürdürülebilir bir "Dünya Firması" olarak;

  • Kaliteli Çelik üretiminde “kalitede önder’’ olan yapımızı koruyarak ve değişik pazarlara ulaşarak pazar payımızı artırmak,
  • “Sürekli gelişme ve iyileşme’’ mantığı içerisinde tüm çalışanlarımızın katılımı ile rekabet gücümüzü geliştirmek,
  • Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, yenilikleri düzenli ve sistematik bir şekilde uygulamaya koymak,
  • Bütün süreçlerde risk ve fırsat analizleri yaparak etkinliklerini arttırmak ve süreçlerin “minimum hata’’ ile çalışmasını sağlamak,
  • “Müşteri odaklı yönetim’’ anlayışımızla, müşterilerimizin ihtiyaç, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek, en yüksek müşteri tatminini sağlamak,
  • Müşterilerimize, ürünlerimizi kaliteli ve zamanında göndererek “en iyi HİZMETİ sunmak,
  • Üretimimizi, doğal dengeyi bozmayacak şekilde, çevre ile uyum içerisinde ve oluşturulan Asil Çelik davranış kurallarına göre gerçekleştirmek,
  • İlgili tarafların (iç ve dış) beklentilerinin karşılanmasını sağlamak,
  • “Kalite, Kontrol Edilmez, Üretilir” sloganı ile ifade edilen “ilk seferinde ve daima doğru üretmek” ve “bir sonraki süreci müşteri kabul etmek” tir.