Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı 22.02.2021

22.02.2021

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı;

   ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

SİCİL NO: 18917

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere  23 Mart 2021 Salı günü saat 10,30 ‘da Levent Mahallesi Tekirler Sokak No:10 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez ve fabrika adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.