Asil Çelik uzun yıllardır Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem vermekte olup, proje faaliyetlerini kendi öz kaynakları ve kamu destekli platformlar / TÜBİTAK ile Ar-Ge Departmanı bünyesinde sürdürmektedir. Ar-Ge Departmanı; bilimsel ve akademik bilgiyi ürüne ve sürece dönüştürerek ülke ekonomisine yeni ürünler ve teknolojiler ile katkı sağlamayı, yeni tasarlayacağı ürünler ile pazarda farklılaşmayı ve yüksek vasıflı çelik malzeme ve üretim teknolojilerinin tasarlandığı bir merkez olmayı vizyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, proje kapasitesinin ve çeşitliliğinin ulusal ve uluslararası destek platformlarında arttırılması için yurt içi ve yurt dıaşı Ar-Ge Merkezleri, müşteriler ve üniversiteler ile ortak çalışma alanları oluşturmaya devam etmektedir.

AR-GE

Asil Çelik Ar-Ge Departmanı donanımlı laboratuvar altyapısı ile;

  • Yeni çelik kompozisyonları tasarımı,
  • Otomotiv malzemelerinde ağırlık azaltma amacıyla yüksek mukavemetli çelikler geliştirilmesi,
  • Mevcut çelik kalitelerinin mekanik özelliklerinin geliştirilmesiyle ürün performansının arttırılması,
  • Üretim verimliliğinin arttırılması,
  • Yeni üretim proses ve süreçleri,
  • İleri teknoloji yeni malzemeler,
  • Yüksek temizlikte çelik üretimi,

gibi ana konu başlıkları altında proje çalışmalarını yürütmektedir.

Özellikle uzay ve havacılık endüstrisinde ve nükleer santrallerde kullanılan yüksek vasıflı özel çeliklerin tasarım, üretim ve test koşulları üzerinde araştırma faaliyetlerine başlanmış olup, çalışmalar sonucunda elde edilen “know-how” üretim ve kalite birimleri ile birlikte değerlendirilip sistematik Ar-Ge Proje Yönetim Süreçleri ile kontrol edilmektedir.

Ar-Ge Departmanında araştırma faaliyetlerinin güvenilir ve güncel bilimsel kaynaklardan yapılabilmesi amacıyla “Scopus” akademik arama motoru ve “Science Direct” bilimsel veri tabanı üyelikler kapsamında kullanılırken, üniversitelerden ve uzmanlardan alınan danışmanlıklar ile gerekli bilgi birikimine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca Ar-Ge Departmanı kişisel ve mesleki gelişime önem vererek yurt içi ve yurt dışındaki konferans ve seminerlere düzenli olarak katılım göstermektedir.

Ar-Ge Departmanı proje konularını inovasyon ile sonuçlandırmayı ilke edinmiş olup, projelerin patent ve faydalı modeller ile tamamlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.