SERMAYE YAPISI

Şirketimizin, kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanı 750.000.000 TL olup ödenmiş sermayemiz 180.082.302 TL’dir.

SERMAYE DAĞILIMI

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yazıcı-GÜRİŞ-Parsan Ortak Girişim Grubu tarafından satın alınmıştır. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

SERMAYE DAĞILIMI PAY ORANI
Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. 20,13%
GÜRİŞ İnşaat ve Müh. A.Ş. 19,50%
Diler Demir Çelik A.Ş. 17,50%
Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş. 15,66%
GÜRİŞ Holding A.Ş. 4,88%
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5,49%
Fatma Tuba Yazıcı 5,76%
Ömer Mustafa Yazıcı 3,69%
Samim Yazıcı 3,69%
Eren Sami Yazıcı 3,69%
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 0,001%

YÖNETİM KURULU

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye