Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: ASIL ÇELIK SANAYI ve TICARET A.S.
Gemiç Mahallesi Gemiç Sokak No: 183 Orhangazi, Bursa/Türkiye

Asil Çelik San. ve Tic. A.S. (bundan sonra “Asil Çelik” olarak anilacaktir.) olarak 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anilacaktir.) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kisisel verilerinizin islenmesi, saklanmasi ve aktarilmasi ile ilgili veri sahiplerini bilgilendirmek amaciyla işbu Aydinlatma Metnini hazirladik.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalisan Aydinlatma Metni

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski çalışanı iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çalisan Adayı Aydinlatma Metni

Stajyer Aydınlatma Metni

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski stajyeri iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyer Adayı Aydınlatma Metni

Stajyer Adayı
Kimlik Bilgisi
İslenen Kişisel Veriler Kisisel Veri Isleme Amaçlari
*   Ad
*   Soyad
*   T.C. Kimlik Numarasi
*   Fotograf
*   Imza
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarida sayilan amaçlarin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
* Bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, sözlesmenin taraflarina ait kisisel verilerin islenmesinin gerekli olmasi,
* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   İkametgah/Posta Adresi
*   Cep Telefonu Numarası
*   E-Posta Adresi
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Sertifikalar
*   Diploma Bilgileri
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Özgeçmiş Bilgileri
*   Referans Bilgisi
*   Staj Başlama/Bitiş Tarihi
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler …… .. adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

Dilerseniz işbu politikada yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Alt Yüklenici Çalışanı Aydınlatma Metni

Alt yüklenici çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece alt yüklenici çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski alt yüklenici çalışanı iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Alt Yüklenici Yetkilisi Aydınlatma Metni

Alt Yüklenici Yetkilisi
Kimlik Bilgisi
Islenen Kisisel Veriler Kisisel Veri Isleme Amaçlari
*   Ad , Soyad
*   Ticari Unvan
*   TC Kimlik No
*   Vergi No
*   Vergi Dairesi Bilgisi
*   Araç Sigorta Numarası
*   Araç Plaka Bilgisi
*   İmza
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; *   Kanunlarda açıkça öngörülmesi *   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması *   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması *   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, faturalar, sözleşmeler, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda işlenen belgeler, listeler ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   İş Telefonu Numarası
*   Cep
*   Telefonu Numarası
*   KEP Adresi
*   E-Posta Adresi
*   İkametgah/Posta Adresi
*   Faks Numarası
*   İş Yeri Adresi
*   İş Yeri İsmi/Unvanı
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; *   Kanunlarda açıkça öngörülmesi *   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması *   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması *   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; faturalar, sözleşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/Ünvan Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmeler, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda işlenen belgeler, listeler ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Banka Hesap Bilgileri
*   İmza Sirküleri
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; *   Kanunlarda açıkça öngörülmesi
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; faturalar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   CCTV Kayıtları
*   Araç Giriş Tarihi *   Giriş Nedeni
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; güvenlik kameraları ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Tedarikçi çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece tedarikçi çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski tedarikçi çalışanı iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

Tedarikçi Yetkilisi
Kimlik Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası,
*   Vergi Kimlik Numarası
*   Ticari Unvan
*   Araç Sigorta Numarası
*   Araç Plakası
*   İmza
*   İmza Sirküleri
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, faturalar, sözleşmeler, tutanaklar, yazılar, raporlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   E-Posta Adresi
*   İş Telefonu Numarası
*   Cep Telefonu Numarası
*   İş Yeri Adresi
*   İş Yeri İsmi/Unvanı
*   İş Yeri Telefon No
*   KEP Adresi
*   İş Yeri Faks Numarası
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İ ş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi .
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, faturalar, tutanaklar, yazılar, raporlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/Ünvan Bilgisi Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar, yazılar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Tedarikçi İşlem Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Fatura, Senet, Çek Bilgileri Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Banka Hesap Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; faturalar, basılı ve elektronik formlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   CCTV Kayıtları
*   Araç Giriş Tarihi *   Giriş Nedeni
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; CCTV kayıtları ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri
Kimlik Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad
*   Soyad
*   İmza
*   Araç Plakası
*   Müşteri Numarası
*   Vergi Kimlik Numarası
*   Vergi Dairesi Bilgisi
*   İmza Sirküleri
*   T.C. Kimlik Numarası
*   Ticari Unvan
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
*   Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/ elektronik formlar, raporlar, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda ve müşteri memnuniyeti anketi vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   E-posta Adresi
*   İş Yeri Adresi
*   İş Yeri İsmi/Unvanı
*   Cep Telefonu No
*   İş Yeri Telefon No
*   İş Telefon Numarası
*   KEP Adres
*   Faks Numarası
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
*   Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/elektronik formlar, raporlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda ve faturalar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/Ünvan Bilgisi Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
*   Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/elektronik formlar, raporlar ve müşteri memnuniyeti anketi vasıtasıyla toplanmaktadır.
Müşteri İşlem Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Fatura Bilgisi
*   Senet, Çek Bilgisi
*   Talep Bilgisi, Sipariş Bilgisi
 
Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*   Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı/elektronik formlar ve raporlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Potansiyel Müşteri
Kimlik Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad
*   Soyad
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   E-Posta Adresi,
*   Cep Telefonu No
*   İş Yeri Telefon No
*   İş Yeri İsmi/Unvanı
*   İş Yeri Adresi
*   Faks Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/Unvan Bilgileri İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad
*   Soyad
*   İmza
*   T.C.Kimlik Numarası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   İş Yeri İsmi/Unvanı Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Kayıtları
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Çıkış IP
*   Varış Ip
*   İnternet Sitesi İsmi, Tarih/Saat
*   Trafik Bilgisi
*   Port Numarası
*   MAC Adresi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, elektronik cihazlar ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   CCTV Kayıt Bilgileri Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
*   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameralar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hissedar/Ortak Aydınlatma Metni

Hissedar/ortaklara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski hissedar/ortağı iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Üyesi Aydınlatma Metni

Yönetim kurulu üyesine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Asil Çelik eski yönetim kurulu üyesi iseniz dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kamu Görevlisi Aydınlatma Metni

Kamu Görevlisi
Kimlik Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad
*   Soyad
*   İmza
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi.
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, raporlar, yazılar ve tutanaklar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   E-Posta Adresi
*   İş Telefon Numarası
*   İş Yeri Adresi
*   İş Yeri İsmi/ Unvanı
*   Cep Telefon Numarası
*   İş Yeri Faks Numarası
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; *   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi. *   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması *   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması. hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/ Unvan Bilgisi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi.
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, raporlar, yazılar ve tutanaklar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi.
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hakem Aydınlatma Metni

Hakem
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Ad
*   Soyad
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; *   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi *   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması *   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgisi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   E-Posta Adresi
*   İş Telefonu Numarası
*   Cep Telefonu Numarası
*   İş Yeri Adresi
*   İş Yeri İsmi/Unvanı
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*   Pozisyon/ Ünvan İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
*   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi
*   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
*   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
*  İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Asil Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
   Kanunlarda ac¸ıkc¸a o¨ngo¨ru¨lmesi
   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
   Veri sorumlusunun hukuki yu¨ku¨mlu¨lu¨gˆu¨nu¨ yerine getirebilmesi ic¸in zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,
 • Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla Tedarikçilerimize,

3. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Müşteri ve tedarikçi yetkilisine ait veriler gümrük ve ihracat sürecinde aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

6. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Gemiç Mahallesi, Gemiç Sokak No: 183 Orhangazi, Bursa/Türkiye adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@asilcelik.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle asilcelik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.’ye ’ye iletebilirsiniz.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.