Türkiye’nin vasıflı çelik üreticisi
sektörün standartlarını belirlemeyi sürdürüyor

Asil Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere, makina imalat sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, yuvarlak, kare, altı köşe, lama, platina ve bazı özel kesitli vasıflı çelik üreten bir kuruluştur.

Dünyaya adını vasıflı çelikte kabul ettirmiş olan ve sayılı vasıflı çelik üreticisi firmalar içerisinde yer alan Asil Çelik, Türkiye’nin en büyük vasıflı çelik üreticisi durumunda olup, vasıflı çelik sektöründe, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak %60’lik kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, yıllar bazında değişmekle birlikte yaklaşık olarak üretiminin %40’lik kısmını ihraç eden bir dünya firması durumundadır.

1979’dan günümüze geçmiş ve geleceği
aynı potada birleştirerek sürekli gelişmeyi sürdürüyoruz

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 1974 yılında otomotiv sanayi ağırlıklı olmak üzere vasıflı ve özel çelikler üretmek için kurulmuş olup, 1979 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Yatırım kapsamında Ark Ocağı içeren Çelikhane, ince ve kalın çubukların üretilebileceği Haddehaneler, üretilen malzemelerin kontrol edileceği Tamamlama Hatları ile Kalite Kontrol Laboratuarları bulunmaktadır.

Bu kapsamda fonksiyonel bir organizasyon yapısı kurulmuş olup, ihtisaslaşmaya önem verilmiş, yüksek vasıflı ve alaşımlı çelik üretimi konusunda tecrübeli ve bilgili personelin seçimine özen gösterilmiştir.

Üretimde kullanılan hammaddeler uluslararası standartların ışığında hazırlanan şartnamelere göre iç ve dış piyasalardan temin edilmekte olup, girişte titiz kontrole tabi tutulmaktadırlar.

İç ve dış piyasalardan temin edilen siparişler, uluslararası standartlar ve/veya müşteri özel gereklilikleri doğrultusunda üretilmekte ve üretimin her aşamasında proses kontrolleri yapılarak, ürünlerin müşterilere sevke hazır hale getirilmeleri sağlanmaktadır.

Yıllar içerisinde yapılan ilave yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 150.000 ton/yıl olarak kurulmuş olan nihai mamul kapasitesi, 2000 yılına kadar 260.000 ton/yıl sıvı çelik ve 235.000 ton/yıl nihai mamul kapasitesine ulaşmıştır.

Daha sonra, yapılan yeni yatırımlar ile sıvı çelik kapasitesi 700.000 ton/yıl'a, mamul üretim kapasitesi ise 450.000 ton/yıl'a yükseltilmiştir.

2012 yılından itibaren yeni bir yapılanma ile Asil Çelik, tüm satış ve pazarlama fonksiyonlarını
Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdürmektedir.

2010 tarihinde Almanya’da Asil Çelik Deutschland GmbH, 20 Ocak 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde AC Americas Inc. ünvanlı bağlı ortaklıklar kurulmuştur. Her iki bağlı ortaklık, vasıflı çelik pazarlama ve satış alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Sürekli gelişme felsefesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması koşulu ile piyasanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik talebini karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

Müsteri odaklı anlayış ve uluslararası yayılım ile büyüme sağlayarak, vasıflı çelik sektöründe bölgesel liderliği sürdürmek ve global bir oyuncu olmaktır.