BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ASİL ÇELİK A.Ş. olarak, bilgi varlığımıza ve iş sürekliliğimize yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardına uygun olarak işletilmesi, sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda düzenli olarak etkinliğinin ölçülmesi ve sistemin gözden geçirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • ASİL ÇELİK A.Ş' nin ve paydaşların bilgilerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
  • Virüs gibi zararlı kodlara ve siber saldırılara karşı bilgi varlıklarının korunması,
  • Bilgi güvenliği ihlali olaylarına karşı bir müdahale sürecinin geliştirilmesi, yönünde faaliyetlerimizi,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, gerekli tüm kaynakları ayırmayı ve etkin bir şekilde işlerliğini sağlamayı taahhüt ederiz.