Kuruluşundan bu yana büyüyen ve gelişen Asil Çelik, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Daha iyi toplum ve daha iyi çevre için ülkemizin ve halkımızın değerlerine, ihtiyaçlarına uygun sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermekte; eğitim, çevre ve spor faaliyetlerinde sosyal sorumluluk vazifelerini yerine getirerek gelecek nesillere örnek olmaya çalışmaktadır.

Eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulunu tamamlayıp Uludağ Üniversitesine teslim ederek, gelecek nesillerin eğitimlerine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Fabrikanın kurulu olduğu Bursa Orhangazi bölgesinde festivallere sponsor, dernek ve vakıflara yardımlarda bulunarak bölge halkına ve değerlerine sahip çıkmaktadır.

Türk sporunun gelişmesine destek olmak ve başarılı sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla spor’a destek sağlamaktadır.