Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

03.04.2024

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı;

                                                                                                                        ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

    Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

             SİCİL NO: 18917

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin 28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı için gerekli olan nisap sağlanamadığından ertelenmiştir.

Ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10,00 ‘da TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova / Kocaeli adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

Esas sözleşmemize göre Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununda ve Esas Sözleşmede daha yüksek bir oran ile karar alınması öngörülen haller hariç olmak üzere gündem maddeleri üzerinde Şirket sermayesinin en az %70 ‘ini temsil eden çoğunluğun olumlu oyu ile karar verilmesi gerekmektedir. 

Şirketimizin 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez ve fabrika adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.