Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

05.03.2024

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı;

   ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

SİCİL NO: 18917

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere  28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10,00 ‘da TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez ve fabrika adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.